تعرفه آگهی ها

جدول تعرفه آگهی ها

نام سایت

جایگاه

ابعاد

تعرفه‌ ماهانه (به تومان)

زنان بیدار

صفحه اصلی جایگاه ویژه بالای مجله هانا

90 * 200

250.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه زیر ده خبر اول

200 * 140

270.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه هدر سایت

140 * 140

340.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی اول

600 * 140

300.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی دوم

400 * 140

250.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی سوم

200 * 140

230.000

زنان بیدار

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی چهارم

140 * 140

210.000

زنان بیدار

هدر صفحات اخبار

90 * 200

250.000

زنان بیدار

صفحات اخبار سمت چپ زیر ده خبر اول

600 * 140

200.000

زنان بیدار

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی اول

400 * 140

180.000

زنان بیدار

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی دوم

200 * 140

160.000

زنان بیدار

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی سوم

140 * 140

140.000

زنان بیدار

صفحه عناوین کل اخبار

400 * 140

220.000

زنان بیدار

صفحه نخست سرویس کاریکاتور و فرهنگی

200 * 140

260.000

زنان بیدار

صفحه نخست سرویس فرهنگی و‌ دانشگاه

200 * 140

280.000

زنان بیدار

هدر صفحه نخست سرویس عکس

200 * 140

200.000

زنان بیدار

صفحه نخست سرویس جشنواره

200 * 140

150.000

زنان بیدار

صفحه نخست سرویس ورزش

200 * 140

250.000

زنان بیدار

سایر موارد با تخفیف ویژه

200 * 140

توافقی

زنان بیدار

برای گزارش آگهی و سایر موارد

09146625083

پیام فرستید تا با شما تماس بگیریم